Esp8266-cảm biến cửa dùng pin -app blynk

Cảm biến cửa từ không dây ESP  kết nối không dây qua Wifi , thông báo khi có người mở cửa ,  nên để giữa cửa lùa , thông báo cả mở của , đóng cửa ngay lập tức !

Kết nối:

Phần cứng

 1. NodeMCU Esp8266 12E
 2. Cảm biến từ
 3. nam châm
 4. Dây usb samsung nạp code

Hướng dẫn  import thư viện Board ESP vào Arduino IDE

 1. Trong Arduino IDE, vào File >> Preferences.
 2. Trong cửa sổ preferences, dán link này vào ô “Additional Boards Manager URLs” http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 3. Nhấp vào nút OK.
 4. Vào ‘Tools và Board’, từ menu thả xuống chọn ‘Boards Manager’.
 5. Trong cửa sổ ‘Boards Manager’, tìm  đến esp8266 by esp8266 community và chọn nó.
 6. Khi bạn chọn gói esp8266 thì nút ‘Install‘ sẽ xuất hiện, nhấp vào nút này để cài đặt.
 7. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có thể tìm thấy các Board khác nhau của dòng ESP trong Arduino IDE và việc cài đặt đã hoàn tất.
 8. TẠO TK , ĐĂNG NHẬP , LẤY ICON notification ra nhé ae . Sau đó nạp code  ( chọn board ESP8266) ấn nạp  — > OK

 

CODE:

#include <ESP8266WiFi.h> // add thư viện
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char ssid[] = “Dien Tu MV”; // Tên wifi // các bạn tự thay đổi
char pass[] = “dientuminhviet1”;     //Mật khẩu wifi // các bạn tự thay đổi
char auth[] = “9e919b5e2d8f4225a3bfdde3503b5”;  // các bạn tự thay đổi

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
Blynk.notify(“Thong bao! Co trom!”);
}
void loop()
{
//chay Blynk
Blynk.run();
//vao che do sleep ngay sau khi ket noi thanh cong
if(Blynk.connected())
{
Blynk.syncAll();
ESP.deepSleep(0);
}
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *